1 - Shop bao cao su Hà Nội

     Địa chỉ: 38 Đường Bưởi - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội