1 - Nhà Thuốc Từ Như

     Địa chỉ: 126 Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông

2 - Nhà Thuốc Từ Như

     Địa chỉ: 126 Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông

3 - Nhà Thuốc Tâm Việt

     Địa chỉ: Kiot 9 CT5, Khu Đô Thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội

4 - Nhà Thuốc Đắc Vinh

     Địa chỉ: Số 41 DG06, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

5 - Nhà Thuốc số 1

     Địa chỉ: Phố Xốm - Hà Đông

6 - Nhà Thuốc Tống THị Khoa

     Địa chỉ: 392 Quang Trung, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội

7 - Nhà Thuốc Minh Chiến

     Địa chỉ: 17 Văn Phú, Tổ Dân Phố 2, Phường Phú La, Hà Đông

8 - Nhà thuốc Tùng Anh

     Địa chỉ: 103 Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội