1 - Shop bao cao su 710 Nguyễn Văn Cừ 

     Địa chỉ: 710 Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thụy - Long Biên

2 - Nhà Thuốc Hoàng Anh

     Địa chỉ: 184 Tổ 21, Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên

3 - Nhà Thuốc Hằng Nga

     Địa chỉ: 73/670 Ngô Gia Tự, Long Biên, (ngõ 638 mới)