1 - Shop bao cao su Hà Nội

     Địa chỉ: 79 Âu Cơ - Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội