1 - Nhà Thuốc Số 41

     Địa chỉ: Làng Bùng , Phùng Xã , Thạch Thất , Hà Nội

2 - Nhà Thuốc Kiều Thủy

     Địa chỉ: Xóm Mới , Cần Kiệm , Thạch Thất ,Hà Nội

3 - Nhà Thuốc Vạn Thanh

     Địa chỉ: Ngã Tư Lại Thượng , Thạch Thất , Hà Nội